Aktualności

Wizyta dyrektora Narodowego Muzeum Historycznego Albanii

17 Maja 2019


Siedzibę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odwiedził dzisiaj dyrektor Narodowego Muzeum Historycznego w Tiranie dr Dorian Koçi

W trakcie spotkania z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem Pietrzykiem dyskutowano o organizacji placówek muzealnych i archiwalnych w Albanii, ich współpracy w ramach projektów naukowych i edukacyjnych oraz relacjach polsko-albańskich w XX stuleciu.

Trzy osoby stoją przy regale z książkami

Strona polska zapoznała gościa ze strukturą organizacyjną polskich archiwów państwowych, głównymi obszarami ich działalności oraz polityką międzynarodową i współpracą NDAP z partnerami zagranicznymi. Zaprezentowano też możliwości wyszukiwawcze serwisu szukajwarchiwach.pl oraz informacje o wybranych materiałach do stosunków polsko-albańskich w latach II Rzeczypospolitej i w okresie po 1945 r.

Strony wyraziły gotowość nawiązania bliższej współpracy, zwłaszcza w kwestii rozpoznania przechowywanych w instytucjach pamięci w Polsce i w Albanii dokumentów dotyczących kontaktów między państwami.

Wizytę studyjną zorganizowała Polska Agencja Prasowa SA na zlecenie Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.