Aktualności

Wizyta studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w NDAP

Dzisiaj siedzibę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odwiedziła grupa studentów IV i V roku historii ze specjalnością archiwalną z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie

Grupie towarzyszył opiekun dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dyrektor Instytutu Historii KUL i wykładowca uniwersytecki. Gości przywitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który podkreślił znaczenie archiwów państwowych i prowadzonej przez nie działalności dla państwa i jego obywateli. Przypomniał też o obchodzonym w tym roku jubileuszu 100-lecia powołania państwowej sieci archiwalnej.

04 Czerwca 2019
20 osób pozuje na ściance.

Dzisiaj siedzibę Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych odwiedziła grupa studentów IV i V roku historii ze specjalnością archiwalną z Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie

Grupie towarzyszył opiekun dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL, dyrektor Instytutu Historii KUL i wykładowca uniwersytecki. Gości przywitał Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, który podkreślił znaczenie archiwów państwowych i prowadzonej przez nie działalności dla państwa i jego obywateli. Przypomniał też o obchodzonym w tym roku jubileuszu 100-lecia powołania państwowej sieci archiwalnej.

W dalszej części spotkania studenci zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną sieci archiwów państwowych i najważniejszymi obszarami ich działań oraz polityką międzynarodową i głównymi zadaniami archiwów w tym zakresie. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji zagadnień związanych z dokumentacją elektroniczną i jej przejmowaniem do archiwów państwowych, w tym założeniom i wynikom prac nad projektem Archiwum Dokumentu Elektronicznego.