Aktualności

Wizyta szefa archiwów ukraińskich w Warszawie

W dniach 29-31 maja br. w Warszawie przebywał przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Anatolij Chromow, któremu towarzyszyła dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Elektronicznego z Kijowa Ołena Kosenko. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem Pietrzykiem

01 Czerwca 2023
Cztery osoby w pracowni. Mężczyzna pokazuje pozostałym osobom coś na kartce papieru.

W dniach 29-31 maja br. w Warszawie przebywał przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Anatolij Chromow, któremu towarzyszyła dyrektor Centralnego Państwowego Archiwum Elektronicznego z Kijowa Ołena Kosenko. W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych dr. Pawłem Pietrzykiem

Szefowie archiwów państwowych dyskutowali na temat dalszej współpracy polskiej i ukraińskiej służby archiwalnej, w tym zakresu pomocy świadczonej archiwom ukraińskim w warunkach toczącej się wojny.

Delegacja ukraińska odwiedziła także Narodowe Archiwum Cyfrowe i Archiwum Akt Nowych w Warszawie, gdzie zapoznała się ze zbiorami obu instytucji i zakresem prowadzonej działalności.

Dr Chromow i zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski uczestniczyli również w otwarciu wystawy archiwalnej poświęconej Marcelemu Łukowiczowi (1889 – 1979), doktorowi medycyny oraz działaczowi społecznemu. Ekspozycja jest wynikiem współpracy ukraińskich i polskich naukowców oraz archiwistów. Nawiązuje do prowadzonej przez polskie Archiwa Państwowe akcji Archiwa Rodzinne i jest kolejnym przykładem współpracy archiwistów z właścicielami kolekcji rodzinnych, zawierającymi cenne źródła do historii Polski. Wystawę można obecnie obejrzeć w holu głównym Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wizyta delegacji ukraińskiej była okazją do ponownej wymiany informacji na temat sytuacji archiwów obu państw, zacieśnienia bliskich od wielu lat wzajemnych relacji, jak też uzgodnienia kolejnych wspólnych inicjatyw.