Aktualności

„Wspieranie działań archiwalnych 2020” – wyniki konkursu

Zakończyła się ocena wniosków w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2020”. W jej wyniku dotacje przyznano 15 oferentom.

29 Czerwca 2020
Stary rękopis z pieczęcią

Zakończyła się ocena wniosków w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2020”. W jej wyniku dotacje przyznano 15 oferentom.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki o charakterze non-profit oraz instytucje kościelne i religijne.

Spośród 44 zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki 15 oferentom.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2019 dotację otrzymało ok. 90 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych do tej pory środków, nie licząc obecnego naboru, wynosi blisko 4 mln zł.

Wyniki konkursu: „Wspieranie działań archiwalnych 2020”.