Aktualności

Wspólne dziedzictwo archiwalne w polsko-ukraińskich rozmowach o współpracy

Inauguracja nowego cyklu konferencji międzynarodowych „Europejskie Colloquia Archiwalne” oraz wizyta delegacji archiwów ukraińskich były okazją do przeprowadzenia rozmów dwustronnych o dalszej współpracy

27 Czerwca 2022
6 osób siedzi przy stole.

Inauguracja nowego cyklu konferencji międzynarodowych „Europejskie Colloquia Archiwalne” oraz wizyta delegacji archiwów ukraińskich były okazją do przeprowadzenia rozmów dwustronnych o dalszej współpracy

24 czerwca br. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk oraz przewodniczący Państwowej Służby Archiwalnej Ukrainy dr Anatolij Chromow odbyli spotkanie poświęcone podsumowaniu dotychczasowych projektów bilateralnych między polskimi i ukraińskimi archiwami, jak też przyszłości wzajemnych relacji. Strona polska podkreśliła znaczenie programów mikrofilmowania i digitalizacji poloników w zasobach archiwów ukraińskich oraz zaproponowała intensyfikację prowadzonych prac. Zyskało to pełną aprobatę ze strony delegacji ukraińskiej.

Dyrektor Pietrzyk zadeklarował kontynuację różnych form wsparcia dla archiwów ukraińskich w trudnej sytuacji związanej z trwającą od lutego br. agresją rosyjską na Ukrainę.

Anatolij Chromow złożył podziękowania za pomoc udzieloną przez polskie Archiwa Państwowe  w celu zabezpieczenia zasobów archiwalnych w Ukrainie w warunkach wojny, jak też za opiekę nad archiwistami ukraińskimi, którzy czasowo znaleźli się w Polsce. Podkreślił znaczenie wsparcia strony polskiej na forach międzynarodowych w różnych gremiach archiwalnych, w tym w Międzynarodowej Radzie Archiwów. W jego ocenie polskie Archiwa Państwowe są ważnym pośrednikiem w kontaktach z zarządami archiwów europejskich oraz swoistym drogowskazem dla strony ukraińskiej w działalności archiwalnej.

Ważnym tematem rozmów była dyskusja o koncepcji wspólnego dziedzictwa archiwalnego Polski i Ukrainy, jak też możliwych działaniach obu stron na rzecz rozwijania tej formy współpracy.

Obie strony zgodnie zadeklarowały wolę dalszego zacieśniania dwustronnych relacji i ustaliły najważniejsze obszary kontaktów na najbliższe lata.

Zobacz informację na stronie archiwów ukraińskich.