Aktualności

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2019”

Zakończyła się ocena wniosków  w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”. W jej wyniku dotacje przyznano 15 oferentom

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki o charakterze non-profit oraz instytucje kościelne i religijne.

25 Kwietnia 2019

Zakończyła się ocena wniosków  w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”. W jej wyniku dotacje przyznano 15 oferentom

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów obejmujących działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. O przyznanie finansowania mogły ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, spółki o charakterze non-profit oraz instytucje kościelne i religijne.

Spośród 36 zgłaszających się instytucji komisja w naborze konkursu przyznała środki 15 oferentom. Wśród materiałów archiwalnych, które dzięki temu zostaną poddane opracowaniu, konserwacji, zabezpieczeniu i udostępnieniu są m.in. rękopisy ksiąg oprawnych, kolekcja fotografii, nagrań i wiele innych.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny organizowany przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest udzielenie wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym materiały archiwalne wchodzące w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Przyznawane środki pozwalają na realizację projektów z zakresu opracowywania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych.

W ramach przeprowadzonych edycji konkursów w latach 2016-2018 dotację otrzymało blisko 80 beneficjentów. Łączna wysokość przekazanych do tej pory, nie licząc obecnego naboru, środków wynosi ponad 3 mln zł.