Aktualności

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”

Znamy wyniki konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2023”! Dotacje otrzyma 16 projektów

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

13 Czerwca 2023
Konserwator rozdziela dwie karty za pomocą białej szpatułki.

Znamy wyniki konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2023”! Dotacje otrzyma 16 projektów

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W tym roku komisja konkursowa przyznała środki 16 oferentom. Wśród materiałów archiwalnych, które dzięki temu zostaną poddane opracowaniu, konserwacji, zabezpieczeniu i udostępnieniu są m.in. archiwalia sądowe z Gniezna z okresu od XV do XVI wieku, źródła do dziejów parafii i genealogii mieszkańców parafii pw. Św. Jakuba Apostoła – fary Nowego Miasta Torunia, materiały archiwalne dotyczące losów Sybiraków w czasie II wojny światowej i Archiwum Jerzego Kukuczki.

Zobacz wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023” w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Prace konserwatorskie w Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, fot. Hanna Machaj.