Aktualności

Wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024”

Znamy wyniki konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2024”! Dotacje otrzyma 14 projektów

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

06 Czerwca 2024
Konserwator odkurza rękopis pędzelkiem.

Znamy wyniki konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych 2024”! Dotacje otrzyma 14 projektów

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, który organizujemy od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jego ramach wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W tym roku przyznaliśmy środki 14 oferentom. Część projektów jest kontynuacją prac prowadzonych w poprzednich latach, np. ostatnie etapy w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) i Archiwa jezuitów kłodzkich „Od-Nova 7”. Niektóre podmioty otrzymają dotację na opracowanie, zabezpieczenie i konserwację materiałów archiwalnych w celu ich udostępniania po raz pierwszy, np. Centrum Fotografii Krajoznawczej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polska Akademia Umiejętności.

Zobacz wyniki konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2024” w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Prace konserwatorskie w Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów) w Krakowie w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”, fot. Marek Ciesielczyk