Aktualności

Wystawa „650 lat herbu miasta Krakowa”

07 Października 2019


Ekspozycję prezentującą dzieje herbu Krakowa od średniowiecza do współczesności będą mogli podziwiać mieszkańcy miasta i turyści już od jutra na Placu Szczepańskim

Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa” stanowi malowniczą opowieść o historii miasta widzianej przez pryzmat jego głównego znaku. Ekspozycja ukazuje różne sfery jego występowania, pełnione przezeń funkcje oraz przemiany, jakim podlegał. Herb Krakowa został przedstawiony jako znak prawny i dzieło sztuki widoczne w architekturze Krakowa, zdobiące dokumenty, księgi miejskie, meble i przedmioty codziennego użytku.

Herb anszkicowany na karcie tytułowej księgi rachunków miasta Krakowa z 1721 r.
Karta tytułowa księgi rachunków miasta Krakowa z 1721 r. (ANK, Akta miasta Krakowa, Rkps 2102)

Prezentowane materiały to unikatowe archiwalia i muzealia, przechowywane w zbiorach różnych instytucji, m.in.: Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wystawa jest dedykowana prof. Marianowi Friedbergowi (1902–1969), historykowi i archiwiście, autorowi naukowego opracowania dziejów herbu Krakowa.

Uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „650 lat herbu miasta Krakowa” zaplanowano na czwartek 10 października 2019 r. o godzinie 12.00 na Placu Szczepańskim w Krakowie.

Miejsce i czas ekspozycji:

Plac Szczepański w Krakowie, 8–29 października 2019 r.

Archiwum Narodowe w Krakowie, 29 października – 2 grudnia 2019 r.

Wystawę przygotowało Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Urzędem Miasta Krakowa.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.