Aktualności

Wystawa „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia. Ludzie. Dziedzictwo”

W 2022 r. mija 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie – Armii Krajowej (powstałej z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej). Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na wystawę „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia. Ludzie. Dziedzictwo”

 

Wystawa składa się z 20 plansz, na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym: powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie, jej struktury organizacyjne, wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych. Na ekspozycji zobaczysz różnorodne archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, począwszy od maszynopisów i rękopisów, przez odręcznie rysowane szkice i mapy, plany, publikacje, broszury, pocztówki, plakaty, fotografie, na medalach i innych materiałach związanych z AK skończywszy.

20 Września 2022

W 2022 r. mija 80 lat od założenia największej konspiracyjnej organizacji wojskowej na świecie – Armii Krajowej (powstałej z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej). Z tej okazji Archiwum Państwowe w Lublinie zaprasza na wystawę „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia. Ludzie. Dziedzictwo”

 

Wystawa składa się z 20 plansz, na których zaprezentowano najistotniejsze zagadnienia dotyczące lubelskiej Armii Krajowej, w tym: powstanie Komendy Okręgu na Lubelszczyźnie, jej struktury organizacyjne, wyekwipowanie, szkolenia, organizację działań w terenie, sylwetki członków i dowódców, działania zbrojne przeciwko nieprzyjacielowi, działalność wywiadowczą i kontrwywiadowczą, zwalczanie wroga zewnętrznego oraz upamiętnienie działań i ludzi związanych z Armią Krajową po wojnie i w czasach obecnych. Na ekspozycji zobaczysz różnorodne archiwalia z zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie, począwszy od maszynopisów i rękopisów, przez odręcznie rysowane szkice i mapy, plany, publikacje, broszury, pocztówki, plakaty, fotografie, na medalach i innych materiałach związanych z AK skończywszy.

Wystawa „Armia Krajowa na Lubelszczyźnie. Historia. Ludzie. Dziedzictwo”
Data wydarzenia:
Od : 15 Września 2022
Do : 31 Października 2022
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

Autorem wystawy oraz jej opracowania graficznego jest dr Bartosz Staręgowski. Ekspozycję patronatem honorowym objęło Muzeum AK im. Emila Fieldorfa w Krakowie. Wystawa jest również elementem programu XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Wystawę można zwiedzać na dziedzińcu Archiwum Państwowego w Lublinie przy ul. Jezuickiej 13 do końca października.

Zobacz ekspozycję w formie cyfrowej na stronie internetowej.