Aktualności

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Koszalinie

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana” mogą już oglądać mieszkańcy Koszalina! Ekspozycja z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych stanęła w okolicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na Placu Polonii 1. Będzie można ją zwiedzać przez całe wakacje do 9 września

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

14 Czerwca 2023
Plac przed biblioteką. Cztery osoby oglądają plansze wystawy.

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana” mogą już oglądać mieszkańcy Koszalina! Ekspozycja z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych stanęła w okolicy Koszalińskiej Biblioteki Publicznej na Placu Polonii 1. Będzie można ją zwiedzać przez całe wakacje do 9 września

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

 

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Koszalinie
Data wydarzenia:
Od : 09 Czerwca 2023
Do : 09 Września 2023
Miejsce wydarzenia:
Plac Polonii 1, Koszalin

Najstarszy dokument na wystawie to fundacja klasztoru cystersów przez Zbiluta w Łeknie z 1153 roku. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Najmłodszy, przekazujący władzę Józefowi Piłsudskiemu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pochodzi z roku 1918. Przechowuje go Archiwum Akt Nowych.

Archiwum Państwowe w Koszalinie prezentuje na ekspozycji swój najstarszy dokument 10 listopada 1507 roku. Jest to list dłużny (zastawny) Mikołaja (Klausa) von Zitzewitz, który zapisuje w nim miastu Słupsk dług 50 guldenów reńskich, na swoim dziedzictwie w Budowie.

Wystawa w trasie

Wystawa „Historia dokumentem pisana” została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu 2022 r. na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Poznaniu. We wrześniu uświetniła VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi, a następnie cieszyła oko przechodniów na Placu Artystów w Kielcach. W październiku mogli ją podziwiać goście odwiedzający Plac Corazziego w Radomiu, a w listopadzie Plac Jagiellończyka w Malborku. Na przełomie roku ekspozycja odwiedziła Gdańsk. W maju 2023 r. po krótkiej przerwie powróciła w trasę ciesząc oko mieszkańców Zielonej Góry.

Zobacz wystawę także online na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.