Aktualności

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Piotrkowie Trybunalskim

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana” mogą już oglądać mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego! Ekspozycja z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych stanęła w przed budynkiem Mediateki 800-lecia (Miejskiej Biblioteki Publicznej), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Będzie można ją zwiedzać do 9 listopada

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

18 Października 2023
Plansze wystawy stoją na placu.

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana” mogą już oglądać mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego! Ekspozycja z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych stanęła w przed budynkiem Mediateki 800-lecia (Miejskiej Biblioteki Publicznej), przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3. Będzie można ją zwiedzać do 9 listopada

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Wystawa plenerowa „Historia dokumentem pisana” w Piotrkowie Trybunalskim
Data wydarzenia:
Od : 18 Października 2023
Do : 09 Listopada 2023
Miejsce wydarzenia:
Piotrków Trybunalski, Mediateka 800-lecia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3

Najstarszy dokument na wystawie to fundacja klasztoru cystersów przez Zbiluta w Łeknie z 1153 roku. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Najmłodszy, przekazujący władzę Józefowi Piłsudskiemu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pochodzi z roku 1918. Przechowuje go Archiwum Akt Nowych.

Piotrków Trybunalski i historyczną okolicę miasta na ekspozycji reprezentuje „Kopiarz Sulejowski” – siedemnastowieczny kodeks opactwa cysterskiego z Sulejowa, na kartach którego zachował się odpis najstarszej zachowanej wzmianki o Piotrkowie, zapisanej w dokumencie z 1217 r.

Wystawa w trasie

Wystawa „Historia dokumentem pisana” została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu 2022 r. na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Poznaniu. We wrześniu 2022 r. uświetniła VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi. Od tego czasu zaprezentowana została w wielu miastach na terenie całej Polski m.in. Kielcach, Radomiu, Malborku, Gdańsku, Zielonej Górze, Koszalinie.

Zobacz wystawę także online na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.