Aktualności

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Radomiu

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych, można już oglądać na Placu Corazziego w Radomiu! Ekspozycja dostępna będzie do 4 listopada 2022 roku

 

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja została przygotowana pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

07 Października 2022
Plansze wystawy stoją na placu.

Wystawę plenerową „Historia dokumentem pisana”, prezentującą najstarsze archiwalia przechowywane w Archiwach Państwowych, można już oglądać na Placu Corazziego w Radomiu! Ekspozycja dostępna będzie do 4 listopada 2022 roku

 

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych tworzących polską sieć archiwalną. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja została przygotowana pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

 

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Radomiu
Data wydarzenia:
Od : 06 Października 2022
Do : 04 Listopada 2022
Miejsce wydarzenia:
Radom, Placu Corazziego

Najstarszy dokument na wystawie to fundacja klasztoru cystersów przez Zbiluta w Łeknie z 1153 roku. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Najmłodszy, przekazujący władzę Józefowi Piłsudskiemu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pochodzi z roku 1918. Przechowuje go Archiwum Akt Nowych.

Archiwum Państwowe w Radomiu prezentuje na ekspozycji oświadczenie Mściszka, dziedzica Pakosławia, datowane na 1377 r. Dokument został spisany w języku łacińskim na pergaminie. Mściszek zobowiązuje się w nim, w imieniu swoim, brata i matki, nie osadzić w części wsi między stawem a granicą, kmieci i zagrodników i nie ulokować tam karczmy ani młyna.

Wystawa w trasie

Wystawa „Historia dokumentem pisana” została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu br. na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Poznaniu. We wrześniu uświetniła VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi a następnie cieszyła oko przechodniów na Placu Artystów w Kielcach.

Zobacz wystawę online.