Aktualności

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Zielonej Górze

Zapraszamy na wielki powrót wystawy plenerowej „Historia dokumentem pisana”! Ekspozycję z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych, można już oglądać w Zielonej Górze na ul. Stefana Żeromskiego przy pomniku Bachusa

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

05 Maja 2023
Plansze wystawy stoją na rynku.

Zapraszamy na wielki powrót wystawy plenerowej „Historia dokumentem pisana”! Ekspozycję z najstarszymi archiwaliami z Archiwów Państwowych, można już oglądać w Zielonej Górze na ul. Stefana Żeromskiego przy pomniku Bachusa

Wystawa jest efektem współpracy wszystkich 33 Archiwów Państwowych z polskiej sieci archiwalnej. Każde Archiwum prezentuje na niej najstarszy z przechowywanych przez siebie obiektów. Ekspozycja powstała pod kierunkiem Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Skarby z archiwum

Na wystawie znajdziesz średniowieczne dokumenty papieskie, królewskie, klasztorne, miejskie i cechowe, sygnowane przez takie osobistości jak Hadrian IV, Grzegorz IX, Jan XXII, Władysław Łokietek, Kazimierz Wielki, czy Zygmunt August. Obok nich prezentowane są także dokumenty sądowe, hipoteczne i rodzinne. Część z nich została wpisana na Światową lub Krajową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Wystawa „Historia dokumentem pisana” w Zielonej Górze
Data wydarzenia:
Od : 08 Maja 2023
Do : 07 Czerwca 2023
Miejsce wydarzenia:
Zielona Góra, ul. Stefana Żeromskiego, przy pomniku Bachusa

Najstarszy dokument na wystawie to fundacja klasztoru cystersów przez Zbiluta w Łeknie z 1153 roku. Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Najmłodszy, przekazujący władzę Józefowi Piłsudskiemu po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pochodzi z roku 1918. Przechowuje go Archiwum Akt Nowych.

Archiwum Państwowe w Zielonej Górze prezentuje na ekspozycji swój najstarszy dokument wystawiony 21 czerwca 1303 r. w Żaganiu. Z jego treści dowiadujemy się, że Juetha, wdowa po sołtysie Merkelinie, przekazała swojemu synowi Berlinusowi folwark św. Anny wraz ze wszystkimi należnościami wolnymi od obciążeń. Pergamin został uwierzytelniony przez sędziego Berwicusa oraz burmistrza żagańskiego Hertelinusa z Jelenina.

Wystawa w trasie

Wystawa „Historia dokumentem pisana” została po raz pierwszy zaprezentowana w sierpniu 2022 r. na XXIII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Poznaniu. We wrześniu uświetniła VIII Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich w Łodzi, a następnie cieszyła oko przechodniów na Placu Artystów w Kielcach. W październiku mogli ją podziwiać goście odwiedzający Plac Corazziego w Radomiu, a w listopadzie Plac Jagiellończyka w Malborku. Na przełomie roku ekspozycja odwiedziła Gdańsk.

Zobacz wystawę także online na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu.