Aktualności

Wystawa i konferencja o toruńskich pieczęciach

16 Listopada 2020


W ramach projektu poświęconego toruńskim pieczęciom Archiwum Państwowe w Toruniu zaprasza na 16 listopada br. na wirtualną wystawę „Co nam mówią pieczęcie…?” oraz 18 listopada br. na konferencję on-line „Toruńskie zbiory pieczęci”

Na wystawie prezentowane są najciekawsze i najlepiej zachowane odciski pieczęci występujące przy dokumentach w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu. Zobaczyć można różne rodzaje pieczęci oraz lepiej poznać ich formę, materiał, w jakim wykonano odciski oraz ich dysponentów.

Wystawa dostępna jest już na stronie Archiwum Państwowego w Toruniu.

W najbliższą środę 18 listopada br. w ramach projektu odbędzie się także konferencja poświęcona toruńskim zasobom sfragistycznym.

Pieczęcie są źródłami dającymi wgląd nie tylko w kulturowe czy prawne aspekty funkcjonowania dawnego społeczeństwa, ale także umożliwiającymi poznanie i zrozumienie jego mentalności. Archiwum Państwowe w Toruniu oraz inne działające na terenie Torunia instytucje kultury (Muzeum Okręgowe, Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej) posiadają znaczne zbiory sfragistyczne. Celem konferencji jest przybliżenie ich zawartości, ale też ukazanie bogactwa informacji zapisanego w tych kruchych woskowych odciskach oraz różnych aspektów ich opracowania i publikacji.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną spotkanie odbędzie się on-line. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres konferencja@torun.ap.gov.pl, co umożliwi organizatorom udostępnienie linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

Ilustracja z czerwoną pieczęcią i programem konferencji

Program konferencji:

10:00 Dyrektor Archiwum Beata Herdzin – otwarcie konferencji

10:05 Marcin Hlebionek (UMK), „Zasób sfragistyczny Archiwum Państwowego w Toruniu: stan rozpoznania i perspektywy edytorskie”

10:25 Mateusz Superczyński (APT), „Ewolucja pieczęci miast pruskich na przykładzie odcisków w aktach miasta Torunia”

10:45 Anna Szałańska (APT), „Szesnastowieczne pieczęcie cechów toruńskich przy dokumencie z 1552 roku”

11:05 – 11:15 przerwa

11:15 Janusz Bonczkowski (APT), „Po Engelu. Ubytki w zasobie sfragistycznym APT – przykład pieczęci miejskich”

11:35 Aleksandra Mierzejewska (MOT), „Tłoki pieczętne i odciski lakowe ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu”

11:55 Mateusz Żmudziński (AADDT), „Pieczęcie i tłoki pieczętne z okresu XIII – XX wieku w zbiorach Archiwum Akt Dawnych Diecezji Toruńskiej”

12:15 Marta Czyżak, Andrzej Mycio (BU UMK), „Pieczęcie i materiały z zakresu sfragistyki w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu”

12:35 Jagoda Jankowska (UMK), „W świecie międzynarodowych standardów i opisu wielopoziomowego, czyli długa droga do nowych wskazówek metodycznych dotyczących archiwalnego opisu materiałów sfragistycznych”

12:55 Dyskusja i zakończenie obrad