Aktualności

Wystawa „Leszno w latach 1920-1939 w zbiorach fotografii i widokówek”

10 Stycznia 2020


We wtorek, 14 stycznia o godzinie 12.00 w Archiwum Państwowym w Lesznie otwarta zostanie wyjątkowa wystawa ukazująca Leszno z okresu dwudziestolecia międzywojennego w zbiorach fotografii i widokówek

Na 15 dużych planszach zaprezentowano kilkadziesiąt fotografii i pocztówek przedstawiających miasto i jego mieszkańców w latach 1920-1939. Odwiedzający ekspozycję będą mogli podziwiać ówczesną panoramę miasta, zapoznać się z kadrami prezentującymi władze samorządowe, żołnierzy leszczyńskiego garnizonu oraz życie gospodarcze, kulturalne, sportowe i religijne miejscowej ludności.

Zdjęcie archiwalne rynku w Lesznie, widoczne kamienice, samochody i dorożki.
Leszczyński Rynek w dwudziestoleciu międzywojennym, zbiory AP w Lesznie.

Uzupełnieniem plansz są umieszczone w gablotach leszczyńskie gazety i wydawnictwa z okresu międzywojennego oraz dokumentacja techniczna. Ponadto na wystawie znajdą się eksponaty udostępnione przez antykwariusza Janusza Skrzypczaka, w tym m.in. materiały reklamowe działających w okresie międzywojennym leszczyńskich firm.

Defilada żołnierzy na rynku miejskim.
Ułani z 17. Pułku na leszczyńskim Rynku, około 1923 r., zbiory AP w Lesznie.

Ekspozycja rozpoczyna cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia powrotu Leszna do Macierzy. Podczas otwarcia wystawy zaprezentowany zostanie także Kurier Leszczyński – jednodniówka  wydana z okazji tej rocznicy. Publikacja została opracowana przez leszczyńskie archiwum. Ukarze się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy i będzie rozdawana mieszkańcom miasta podczas jubileuszowych obchodów. Wydawnictwo zostało dofinansowane przez miasto Leszno.

Wystawa „Leszno  w latach 1920-1939 w zbiorach fotografii i widokówek”
Data: od 14 stycznia 2020 r. godz. 12:00
Miejsce: Archiwum Państwowe w Lesznie, ul. Ludwika Solskiego 71