Aktualności

Wystawa ,,Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 r.”

02 Września 2019


,,Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 r.” to tytuł nowej wystawy przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Lublinie z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz rocznicy najbardziej tragicznego w skutkach nalotu bombowego na miasto

Na wystawie znalazło się 39 zdjęć autorstwa Ludwika Hartwiga, dokumentujących zniszczenia powstałe w Lublinie w wyniku niemieckiego bombardowania, a także ukazujące życie codzienne mieszkańców odbudowujących miasto. Fotografiom towarzyszy wykaz domów dotkniętych zniszczeniami w 1939 r. oraz plan miasta z zaznaczonymi miejscami największych szkód powstałych w Lublinie w latach 1939-1943. Na wystawę składają się również wspomnienia lublinian, którzy byli naocznymi świadkami wydarzeń z pierwszych dni września 1939 r.


Zniszczona Remiza Miejskiej Straży Ogniowej przy ul. Świętoduskiej 3, Archiwum Państwowe w Lublinie.


Widok z pl. Katedralnego na kamienicę przy ul. Królewskiej 8, Bramę Krakowską , kamienicę przy ul. Jezuickiej 7 ze śladami po pożarze, Archiwum Państwowe w Lublinie.

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia pochodzą z albumu przekazanego przez Urząd Miasta Lublin do Archiwum Państwowego w Lublinie w 2012 r. Album, powstały prawdopodobnie już po zakończeniu II wojny światowej, zawiera 100 czarno-białych fotografii wykonanych na zlecenie władz Lublina.


Uszkodzony portyk Katedry lubelskiej, Archiwum Państwowe w Lublinie.

Wystawa ,,Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 r.” będzie prezentowana dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Lublin na pl. Litewskim w Lublinie w dniach 3-12 września 2019 r. Jej oficjalna prezentacja odbędzie się natomiast w 80. rocznicę nalotu Luftwaffe na miasto, tj. 9 września br. o godz. 10.00 (pl. Litewski).

Wystawa ,,Lublin po bombardowaniu 9 IX 1939 r.” została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin, Krzysztofa Żuka.

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie