Aktualności

Wystawa odratowanych obiektów archiwalnych w Toruniu

26 Czerwca 2020


W dniach 1-24 lipca br. mieszkańcy Torunia i turyści będą mieli okazję podziwiać wyjątkową wystawę odratowanych obiektów archiwalnych

Ekspozycja powstała z okazji 30 – lecia pracy konserwatora Joanny Janowskiej w Archiwum Państwowym w Toruniu. Wystawa obrazuje samodzielne i zespołowe prace autorki, wykonane na przestrzeni ostatnich 30 lat i stanowi podsumowanie dorobku konserwatorskiego Joanny Janowskiej, przed jej przejściem na zasłużoną emeryturę.

Efekty przed i po konserwacji.
Dokument rękopiśmienny na pergaminie z pieczęciami kościoła NMP, sygn.1 z 15.09.1475 r.

Wśród uratowanych materiałów archiwalnych znajduje się m.in.: dokument rękopiśmienny na pergaminie z pieczęciami kościoła NMP z 1475 r., starodruk J. H. Zerneke „Der Thornischen Chronicke 1231-1711”, księga ławnicza Starego miasta Torunia z lat 1479-1515, starodruk Gottfried Arnoldt „Wahre Abbildung der Ersten Christen und Leben” z 1700 r., tabliczki woskowe z 1410 r. i z lat 1414-1417, księga „Manuskript Des dr. Schultz Stadtphysikus in Thorn 1619-1676”, księga ławnicza z lat 1639-1779, metrykalna księga Ewangelickiej Gminy Wyznaniowej z lat 1629-1840, czy mapa katastralna wsi Wieldządz z 1826 r.  

Konserwacja wyżej wymienionych obiektów niejednokrotnie stanowiła wyzwanie, ze względu na decyzje i rozwiązania konserwatorskie, jakie należało zastosować wobec mało wytrzymałej czy niewłaściwie rozwiązanej historycznej konstrukcji. Dla badaczy, archiwistów i historyków wartością priorytetową w tym typie zabytków jest tekst. Konserwatorzy, uwzględniając specyfikę archiwaliów, które są nośnikami informacji wieczyście przechowywanymi, muszą znaleźć kompromis, a czasem wybrać pomiędzy trwałymi rozwiązaniami, a autentycznością historycznych konstrukcji.

Wystawa: „ODRATOWANE. Z okazji 30 – lecia pracy konserwatora Joanny Janowskiej w Archiwum Państwowym w Toruniu”

Miejsce: Archiwum Państwowe w Toruniu, Plac Rapackiego 4, Toruń

Data: 1 – 24 lipca 2020