Aktualności

Wystawa „Pamięć Polski…” otwarta w Lublinie

07 Lipca 2021


Wczoraj w Lublinie odbyło się oficjalne otwarcie wystawy „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja”. Mieszkańcy miasta i turyści mogą podziwiać ekspozycję na Placu Litewskim do 29 lipca 2021 roku  

Słupy wystawy widziane z góry.
Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie, fot. Damian Święs.

Wystawa prezentuje bezcenne obiekty dziedzictwa, wpisane w tym roku na Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata. To unikatowe świadectwa ważnych wydarzeń i działalności wybitnych osobistości w dziejach Polski o fundamentalnym znaczeniu dla historii, kultury i tożsamości naszego kraju.

Dyrektor Archiwum przemawia do mikrofonu, przed nim tłum gość zebranych na otwarciu, obok słupy wystawy.
Otwarcie wystawy, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Otwarcie wystawy zainaugurowało wystąpienie dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie dr. Piotra Dymmela, który omówił jej podstawowe założenia, tematykę i zaprezentowane materiały. Podkreślił również rolę dwóch zespołów z Archiwum Państwowego w Lublinie, które znalazły się w tym roku na Liście: Trybunału Koronnego Lubelskiego z lat 1579-1811 oraz Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca z lat 1581-1944. Na otwarcie wystawy zaproszeni zostali przedstawiciele władz, jednostek kulturalnych, naukowych oraz lokalnych mediów.

Przechodnie oglądają wystawę.
Otwarcie wystawy, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Lublin jest drugim miastem po Warszawie, w którym zagościła wystawa. W sierpniu ekspozycja wyruszy w dalszą trasę – do kolejnych miast, z których pochodzą uhonorowane obiekty.

Słupy wystawy
Wystawa „Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie, fot. Bartosz Staręgowski/ Archiwum Państwowe w Lublinie.

Wystawa:„Pamięć Polski. Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata – 4. edycja” w Lublinie

Data:6-29 lipca 2021 r.

Miejsce:Plac Litewski (obok pomnika Unii Lubelskiej), Lublin

———

4. edycja Listy Krajowej Programu UNESCO Pamięć Świata została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

———

Zobacz wszystkie uhonorowane obiekty na stronie Pamięć Polski.

———

Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 r. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Program zwraca uwagę społeczeństwa na konieczność ochrony dokumentów o szczególnym znaczeniu historycznym, które stanowią świadectwo naszej kultury i cywilizacji. W związku z jego realizacją, podejmowane są również działania na rzecz upowszechnianie wiedzy i szerokiego udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego. W ramach Programu tworzone są 3 listy dziejowych pomników piśmiennictwa: światowa oraz regionalne i krajowe.

W wyniku prac Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata w 2014 r. powstała Polska Lista Krajowa Programu UNESCO Pamięć Świata. W tym roku Komitet, w skład którego wchodzą przedstawiciele największych polskich bibliotek, archiwów oraz środowisk naukowych, a któremu przewodniczy Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk, umieścił wyjątkowe obiekty na Liście już po raz czwarty.