Aktualności

Wystawa „Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 r. w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”

01 Lipca 2021


Archiwum Państwowe we Wrocławiu zaprasza na nową wystawę internetową pt. „Pieczęcie rycerstwa obcego na Śląsku do 1335 r. w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu”

Na 93 planszach wystawy zaprezentowano pieczęcie rycerskie ze Śląska z lat 1254-1335. Stosowano je w celu uwierzytelniania dokumentów, dla poświadczenia czynności prawnych, dokonanych zarówno przez dysponentów pieczęci, jak i osoby trzecie.

Obiekty zawierają pełne herby z tarczą i klejnotem oraz godła heraldyczne. Wykonywano je z mieszanki na bazie wosku naturalnego, niekiedy z domieszką barwników. Dominują wśród nich motywy zwierzęce, roślinne, astronomiczne, architektoniczne, uzbrojenia oraz narzędzia lub atrybuty funkcji społecznej.

Pieczęć
Pieczęć Jana, wójta Świdnicy, zachowana przy dokumencie z 25 VII 1334r. wystawionym w Świdnicy, zgodnie z którym klasztor dominikanów przekazał czynsze radzie miasta, Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Walorem wystawy jest zastosowanie nowatorskiej techniki obrazowania Reflectance Transformation Imaging (RTI), znacząco podnoszącej jakość i komfort oglądania. Umożliwia ona manipulowanie źródłem i kątem padania światła. Dzięki oświetlaniu obiektu z różnych stron można wychwycić i uwydatnić drobne detale pieczęci, które w innych warunkach byłyby niewidoczne lub trudno czytelne.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu.