Aktualności

Wystawa poświęcona historii kobiet w Archiwum Państwowym w Toruniu

03 Grudnia 2019


Do 31 stycznia 2020 r. można oglądać zorganizowaną przez Archiwum Państwowe w Toruniu wystawę pt. „Wychodząc z cienia”, poświęconą historii kobiet począwszy od średniowiecza

Ucząc się historii wspominamy wielkich władców, wybitnych dowódców, wojskowych, twórców, naukowców. Praktycznie do końca XIX w. historia jest historią mężczyzn… Losy kobiet nie były eksponowane, mimo że wśród nich także były jednostki wybitne. Nie ulega wątpliwości, że kobiety funkcjonowały w społeczeństwie, także tym stanowym. Jak wyglądało ich życie? Jakie role im wyznaczano? Jakie miały prawa, a jakie obowiązki? W jaki sposób „zaznaczały” swoje miejsce w historii i społeczeństwie? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można znaleźć na nowej wystawie Archiwum Państwowego w Toruniu pt. „Wychodząc z cienia”.

Zdjęcie archiwallne przedstawiające grupę młodzieży przy fotepianie.
Pierwszy wieczór współczesnej muzyki polskiej uczniów prof. Stefanii Jagodzińskiej Niekrasz, założycielki Konserwatorium Muzycznego w Toruniu (1921 r.), Archiwum Państwowe w Toruniu, Fotografie, fotokopie, klisze, sygn. 4H.

Ekspozycję będzie można oglądać w budynku Archiwum na Placu Rapackiego 4 w Toruniu do 31 stycznia 2020 roku w dni powszednie w godz. 8.00-14.30. Grupy zorganizowane Archiwum zaprasza także w godzinach popołudniowych we wtorki i czwartki, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu. Wstęp wolny!