Aktualności

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” w Grecji

12 Lutego 2020


14 lutego w siedzibie Polskich Szkół im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach zostanie otwarta wystawa „Śladami Sienkiewicza”. Ekspozycja została przygotowana w 2016 roku przez Archiwum Państwowe w Siedlcach i Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z okazji setnej rocznicy śmierci pisarza

Plakat z zaproszeniem w języku greckim

Na wystawie znalazły się starannie wyselekcjonowane materiały archiwalne dotyczące polskiego noblisty m.in. z zasobów archiwów państwowych w Siedlcach, Białymstoku, Lublinie, Kielcach, Płocku, Radomiu, Warszawie, Archiwum Głównego Akt Dawnych i Narodowego Archiwum Cyfrowego. W ostatnich latach wystawa prezentowana była w kilkudziesięciu placówkach oświaty i kultury w kraju i za granicą, m. in. w Paryżu, Turynie, Wilnie i Kamieńcu Podolskim.

Akt urodzenia Henryka Sienkiewicza z Archiwum Parafii w Okrzei.
Mapa Okrzei z roku ok. 1647

Wystawa „Śladami Sienkiewicza” będzie eksponowana w Grecji w ramach akcji promocji kultury polskiej z okazji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.