Aktualności

Wystawa „Społeczeństwo regionu siedleckiego wobec Powstania Styczniowego 1863-1865”

Najnowsza wystawa Archiwum Państwowego w Siedlcach przedstawia postawy społeczeństwa regionu siedleckiego wobec władz i działań powstańczych w okresie Powstania Styczniowego – najdłużej trwającego polskiego zrywu narodowego

Treść wystawy skupia się na lokalnej społeczności i jej udziale w walkach powstańczych, sytuacji politycznej mieszkańców, ich stosunku do władz cywilnych i wojskowych powstania oraz stosunku władz zaborczych do ludności cywilnej regionu. Na wystawie poświęcono także miejsce na przedstawienie pamięci lokalnych społeczności o bohaterach lat 1863-1865.

Historię opowiedzianą na 12 planszach, obrazują dokumenty i fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Lublinie.

22 Listopada 2023
Sala wystawowa. Trzy dziewczyny z papierowymi teczkami stoją na środku sali, za nimi stoją plansze wystawy.

Najnowsza wystawa Archiwum Państwowego w Siedlcach przedstawia postawy społeczeństwa regionu siedleckiego wobec władz i działań powstańczych w okresie Powstania Styczniowego – najdłużej trwającego polskiego zrywu narodowego

Treść wystawy skupia się na lokalnej społeczności i jej udziale w walkach powstańczych, sytuacji politycznej mieszkańców, ich stosunku do władz cywilnych i wojskowych powstania oraz stosunku władz zaborczych do ludności cywilnej regionu. Na wystawie poświęcono także miejsce na przedstawienie pamięci lokalnych społeczności o bohaterach lat 1863-1865.

Historię opowiedzianą na 12 planszach, obrazują dokumenty i fotografie z zasobu Archiwum Państwowego w Siedlcach, Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie i Archiwum Państwowego w Lublinie.

Wystawa „Społeczeństwo regionu siedleckiego wobec Powstania Styczniowego 1863-1865”
Data wydarzenia:
Od : 22 Listopada 2023
Do : 29 Marca 2024
Miejsce wydarzenia:
Archiwum Państwowe w Siedlcach, ul. Tadeusza Kościuszki 7