Aktualności

Wystawa „U źródeł ery industrialnej Śląska”

09 Grudnia 2019


W 250-lecie wydania Prawa Górniczego dla Śląska i Hrabstwa Kłodzkiego oraz utworzenia Wyższego Urzędu Górniczego dla Śląska Archiwum Państwowe w Katowicach zaprasza w archiwalną podróż do źródeł ery industrialnej Śląska

Mapa przeglądowa kopalnictwa na Górnym Śląsku, 1794/1795 r. (AP Katowice, 12/396 WUG Kat OBB II-1)

W czerwcu 2019 roku minęła 250 rocznica ogłoszenia jednolitego dla całego Śląska w granicach Prus prawa górniczego, które zrewolucjonizowało górnictwo w tym regionie. Wprowadzone w czerwcu 1769 roku ustawodawstwo było impulsem dla rozwoju tej gałęzi przemysłu. Umożliwiło zastosowanie wczesnokapitalistycznych relacji tak w sferze prawno-organizacyjnej jak i społecznej. Wprowadziło również najemny nabór do pracy w kopalniach, zwalniając tym samym górników z poddaństwa i zabezpieczając im byt także po zakończeniu pracy. Przemysł wydobywczy węgla kamiennego, rud kruszcowych oraz żelaza i związane z tym hutnictwo, wpłynęły na przeobrażenie krajobrazu naturalnego i intensywną urbanizację regionu.

W zasobie Archiwum Państwowego w Katowicach znajdują się liczne dobrze zachowane dokumenty z tej epoki, w tym głównie materiały kartograficzne. To na nich skupia się narracja wystawy „U źródeł ery industrialnej Śląska”.

Partnerami projektu są Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Jastrzębska Spółka Węglowa SA oraz Polska Grupa Górnicza.

Wystawa „U źródeł ery industrialnej Śląska”

MIEJSCE: siedziba Archiwum Państwowego w Katowicach, ul. Józefowska 104

DATA: od 11 grudnia 2019 roku w godzinach pracy archiwum