Aktualności

Wystawa „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej”

W przestrzeni miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego można już oglądać wystawę pt. „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim / Українські сліди на пйотрковській землі Документи Державного архіву в Пйотркові Трибунальському”

 

Na dwudziestu czterech barwnych planszach wystawy, bogato ilustrowanych materiałami archiwalnymi, ukazana została dokumentacyjna spuścizna kontaktów polsko-ukraińskich na ziemi piotrkowskiej w początkach XX wieku. Zarówno komentarze historyczne, jak i opisy poszczególnych dokumentów sporządzone zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej, dzięki czemu wystawa jest przystępną podróżą po wspólnej historii.

 

Idea upamiętnienia ukraińskich śladów na ziemi piotrkowskiej – jako dziejowych symboli wzajemnych polsko-ukraińskich kontaktów, jak również historii wspólnego dzielenia trudów życia – stała się kanwą wystawy. Wspólne dziedzictwo historyczne i koleje losów Ukraińców na ziemi piotrkowskiej nabierają nowego wymiaru w 2022 r., kiedy po raz kolejny braterstwo i ludzka życzliwość odgrywają kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniom trudnych czasów.

 

Wszystkie prezentowane na wystawie dokumenty ukazują trudne historie ludzi – nierzadko całych rodzin – których zmienne koleje losu rzuciły daleko od rodzinnych stron. Bez względu na to, czy byli oni cywilnymi uchodźcami wojennymi z lat „Wielkiej Wojny” 1914-1918, żołnierzami armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy też osobami szukającymi na ziemiach polskich schronienia przed represjami politycznymi ze strony komunistów, ich cząstkowe historie stanowią ważny obraz, wpisujący się w relacje między sąsiednimi narodami.

20 Maja 2022
Plansze wystawy zawieszone na ogrodzeniu. Przed nimi ławki parkowe.

W przestrzeni miejskiej Piotrkowa Trybunalskiego można już oglądać wystawę pt. „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej. Dokumenty z zasobu Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim / Українські сліди на пйотрковській землі Документи Державного архіву в Пйотркові Трибунальському”

 

Na dwudziestu czterech barwnych planszach wystawy, bogato ilustrowanych materiałami archiwalnymi, ukazana została dokumentacyjna spuścizna kontaktów polsko-ukraińskich na ziemi piotrkowskiej w początkach XX wieku. Zarówno komentarze historyczne, jak i opisy poszczególnych dokumentów sporządzone zostały w dwóch wersjach językowych: polskiej i ukraińskiej, dzięki czemu wystawa jest przystępną podróżą po wspólnej historii.

 

Idea upamiętnienia ukraińskich śladów na ziemi piotrkowskiej – jako dziejowych symboli wzajemnych polsko-ukraińskich kontaktów, jak również historii wspólnego dzielenia trudów życia – stała się kanwą wystawy. Wspólne dziedzictwo historyczne i koleje losów Ukraińców na ziemi piotrkowskiej nabierają nowego wymiaru w 2022 r., kiedy po raz kolejny braterstwo i ludzka życzliwość odgrywają kluczową rolę w sprostaniu wyzwaniom trudnych czasów.

 

Wszystkie prezentowane na wystawie dokumenty ukazują trudne historie ludzi – nierzadko całych rodzin – których zmienne koleje losu rzuciły daleko od rodzinnych stron. Bez względu na to, czy byli oni cywilnymi uchodźcami wojennymi z lat „Wielkiej Wojny” 1914-1918, żołnierzami armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, czy też osobami szukającymi na ziemiach polskich schronienia przed represjami politycznymi ze strony komunistów, ich cząstkowe historie stanowią ważny obraz, wpisujący się w relacje między sąsiednimi narodami.

Wystawa „Ukraińskie ślady na ziemi piotrkowskiej - Українські сліди на пйотрковській землі”
Data wydarzenia:
Od : 19 Maja 2022
Do : 30 Września 2022
Miejsce wydarzenia:
w parku im. św. Jana Pawła II (przy ul. J. Słowackiego), Piotrków Trybunalski

Liczne fotografie, utrwalone w dokumentacji nazwiska, odciski pieczęci ukraińskich instytucji – są bezcennymi świadectwami historii, wartymi nie tylko badań naukowych, lecz również godnymi zainteresowania dla osób poszukujących informacji o losach swych przodków.

Ekspozycja opracowana została w wyniku współpracy Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim i Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

fot. Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim