Aktualności

Wystawa wirtualna o Stanisławie Lemie

13 Września 2021


Dziś przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, wybitnego przedstawiciela fantastyki naukowej, pisarza-futurologa, felietonisty, filozofa, którego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury science-fiction. Archiwum Główne Akt Dawnych zaprasza z tej okazji na wirtualną wystawę 

Screen z wirtualnej wystawy. Stanisław Lem siedzi przy maszynie do pisania. Obok napis Stanisław Lem (1921-2006) pisarz.

W uznaniu znaczenia Stanisława Lema w literaturze XX w. rok 2021 ustanowiony został przez Sejm RP rokiem pisarza. Instytut Polska Przyszłości im. Stanisława Lema jako oficjalne hasło obchodów wybrał „Lem 2021. Widziałem przyszłość”.

Zasób archiwalny Archiwum Głównego Akt Dawnych, przechowującego zbiory od XII w. do I wojny światowej, daleki jest od zainteresowań Stanisława Lema i wynikającej z nich aktywności pisarskiej. Wyjątek stanowią jednak księgi metrykalne powszechnie zwane zabużańskimi (pochodzą z terenów obecnej Ukrainy), a wśród nich także księgi z gmin mojżeszowych ze Lwowa. To dzięki nim możemy odnieść się do lat dziecięcych Stanisława Lema spędzonych we Lwowie, odtworzyć jego stosunki rodzinne oraz środowisko, w którym dorastał. Na wystawie można bliżej przyjrzeć się także m.in. aktowi urodzenia matki pisarza Sabiny, przechowywanemu w Archiwum Państwowym w Przemyślu oraz aktowi urodzenia samego pisarza, który znajduje się jeszcze w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie.

Zobacz wystawę na stronie Archiwum Głównego Akt Dawnych.