Aktualności

Wznowienie klasycznego dzieła Kazimierza Konarskiego

„Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania” – wznowienie klasycznego dzieła autorstwa Kazimierza Konarskiego – już dostępne do pobrania lub zakupu w naszym Katalogu!

Specjalnie dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z pierwszym w językach słowiańskich podręcznikiem dla pracowników archiwów, autorstwa wybitnego polskiego historyka i archiwisty, udostępniamy wydawnictwo w cenie promocyjnej 45 zł!

02 Stycznia 2023
Kazimierz Konarski Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania

„Nowożytna archiwistyka polska i jej zadania” – wznowienie klasycznego dzieła autorstwa Kazimierza Konarskiego – już dostępne do pobrania lub zakupu w naszym Katalogu!

Specjalnie dla wszystkich, którzy chcieliby się zapoznać z pierwszym w językach słowiańskich podręcznikiem dla pracowników archiwów, autorstwa wybitnego polskiego historyka i archiwisty, udostępniamy wydawnictwo w cenie promocyjnej 45 zł!

Podstawą obecnego wydania był podręcznik przygotowany przez autora w okresie międzywojennym i wydany jako dodatek do czasopisma „Archeion” w 1929 r. Publikacja wnosiła wiele nowatorskich idei z zakresu metodyki archiwalnej oraz organizacji archiwów. Konarski wykorzystał w niej doświadczenia archiwów europejskich, ale dostosował je do potrzeb polskich archiwów państwowych. Autor czerpał też z własnej praktyki wyniesionej z pracy nad porządkowaniem XIX-wiecznego zasobu Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

Jak pisał sam Konarski:

„Opracowanie niniejsze jest więc bodaj pierwszem tego rodzaju w polskiej literaturze naukowej. Zdawałem sobie dokładnie sprawę z doniosłości, jaką ma dla tematu mego ta okoliczność. Pisałem bez wzorów, bez niebezpieczeństwa powtórzenia cudzych błędów, ale też zato bez wszelkiej możliwości skontrolowania i uniknięcia własnych. Ma więc ta praca wszelkie wady i zalety rzeczy nowej, niewypróbowanej, jest sama przez się próbą, która wykaże swą wartość dopiero w ogniu krytyki, a przedewszystkiem dalszych doświadczeń codziennej praktyki życiowej”.

Książkę znajdziesz w Katalogu publikacji.