Aktualności

Wznowienie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora NAC

03 Sierpnia 2020


W związku z faktem, iż stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 nie został zniesiony, jednakże sytuacja na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie ulega zmianom i stopniowo znoszone są przez Radę Ministrów ograniczenia, przy zachowaniu obostrzeń reżimu sanitarnego oraz w związku z przywracaniem normalnego funkcjonowania urzędów administracji publicznej, wznawiam postępowanie konkursowe na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Zastrzegam jednocześnie, iż przeprowadzenie konkursu może się wiązać z określonymi wymogami sanitarnymi, a w konsekwencji ograniczeniami w sposobie procedowania, o czym zainteresowani będą na bieżąco informowani.

Jednocześnie w nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 marca 2020 r. dotyczącego zawieszenia konkursu informuje się, że:

  1. oferty kandydatów dotychczas złożone będą rozpatrzone zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie dostepnym pod linkiem: https://ndap.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-narodowego-archiwum-cyfrowego.html.
  2. wyznacza się dodatkowy dwutygodniowy termin na składanie ofert, począwszy od dnia wznowienia czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu, tj. od dnia 3 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. (przy czym o zachowaniu terminu decyduje data osobistego doręczenia do siedziby NDAP albo data stempla pocztowego operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych – Poczty Polskiej S.A.).
  3. czynności dotąd przeprowadzone w ramach konkursu pozostają w mocy.

dr Paweł Pietrzyk

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych