Aktualności

XII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych 1921-1956”

14 Czerwca 2019


W Warszawie w dniach od 6 do 8 czerwca 2019 r. odbywały się zawody finałowe XII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego od Traktatu Ryskiego do Żołnierzy Niezłomnych 1921-1956”. Wydarzenie patronatem honorowym objął Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk

50 finalistów z całej Polski, wyłonionych w drodze czterostopniowych zawodów, konkurowało w stolicy w dziewięciu kategoriach sprawdzających wiedzę z zakresu tematyki Olimpiady. Pierwsza część zawodów finałowych obejmowała zagadnienia: broń i barwa, eksponat, malarstwo batalistyczne, geografia militarna. W części drugiej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z filmu, literatury oraz pieśni. Olimpijczycy mieli również za zadanie wcielić się w rolę przewodników po historycznych miejscach i obiektach w Warszawie.

Zwieńczeniem zawodów była uroczystość wręczenia dyplomów i nagród finalistom zorganizowana 8 czerwca 2019 roku w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich. W uroczystości wziął udział Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski, który odczytał list Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

„Misją młodych pasjonatów historii jest eksplorowanie świadectw przeszłości i dzielenie się zdobytą wiedzą. Dlatego pragnę zaprosić Państwa do rozwijania swych zainteresowań w archiwach państwowych, które dysponują unikalnym zasobem źródeł historycznych. Osobiście wiem, że eksplorowanie świadectw naszej historii i bogactwa, jakie otrzymaliśmy od przodków to wyjątkowa przygoda” – napisał w liście Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Zawody kierowane są do uczniów liceów i techników. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego.

Finalistom Olimpiady Archiwa Państwowe przekazały również albumy „Ignacy Daszyński”.

Olimpiada organizowana jest od 1994 roku przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralną Bibliotekę Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.