Aktualności

XIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wziął udział w obradach Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się w Krakowie. Podczas posiedzenia podsumowano współpracę polsko-litewską w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wyznaczono priorytety i kierunki wspólnych działań

02 Czerwca 2023
Uścisk dłoni między flagami Polski i Litwy namalowanymi na rękach.

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk wziął udział w obradach Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, które odbyły się w Krakowie. Podczas posiedzenia podsumowano współpracę polsko-litewską w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wyznaczono priorytety i kierunki wspólnych działań

Eksperci poruszyli także kwestie współpracy międzyarchiwalnej m.in. w zakresie ochrony i dokumentowania dziedzictwa kulturowego o szczególnym znaczeniu dla obu krajów, wymiany kopii dokumentów archiwalnych, popularyzacji zasobów, wymiany i szkoleń dla archiwistów, wymiany doświadczeń i rozwijania współpracy w ramach dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu dla obu krajów w tym pomiędzy komitetami krajowymi programu UNESCO „Pamięć Świata”.

Obradom współprzewodniczyli wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego dr Jarosław Sellin oraz wiceminister kultury Republiki Litewskiej Rimantas Mikaitis.

Wśród polskich i litewskich ekspertów, którzy wzięli udział w posiedzeniu, byli m.in. przedstawiciele archiwów, bibliotek, muzeów, instytucji realizujących projekty konserwatorskie i restauratorskie przy obiektach zabytkowych o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego obu stron oraz zajmujących się przygotowaniem dokumentacji o wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.