Aktualności

XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne „Archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej”

W Płocku rozpoczęło się dwudniowe XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia są archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej. Spotkanie otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

28 Maja 2019
Publiczność siedzi na sali

W Płocku rozpoczęło się dwudniowe XIV Ogólnopolskie Seminarium Archiwalne pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych

Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia są archiwa wyodrębnione w polskiej sieci archiwalnej. Spotkanie otworzył Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

W programie seminarium przewidziano wystąpienia dotyczące prawno-historycznych aspektów funkcjonowania archiwów wyodrębnionych, problemu udostępniania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, problematyki systemów EZD stosowanych w instytucjach prowadzących archiwa wyodrębnione, zasad postępowania z informacjami niejawnymi. Podczas spotkania omawiana jest również specyfika niektórych archiwów wyodrębnionych. Dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku dr Tomasz Piekarski wystąpił dzisiaj z prezentacją „Tysiąc lat Płocka, siedemset lat archiwów płockich, sto lat Archiwum Państwowego w Płocku”.

W seminarium udział biorą przedstawiciele instytucji prowadzących archiwa wyodrębnione m.in. Kancelarii Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Straży Granicznej, Agencji Wywiadu, Policji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zaproszeni zostali również przedstawiciele środowisk archiwalnych z Czech, Litwy, Niemiec i Ukrainy.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Sekcję Archiwa Zakładowe SAP, Oddział Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Płocku oraz Archiwum Państwowe w Płocku.

Pełny program seminarium na stronie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich.