Aktualności

XX Konferencja Generalna EURASICA

30 Października 2019


W dniu 30 października br. w stolicy Kirgistanu Biszkeku dr Paweł Pietrzyk, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych oraz jego Zastępca Ryszard Wojtkowski wzięli udział w XX Konferencji Generalnej Euroazjatyckiego Oddziału Międzynarodowej Rady Archiwów (EURASICA) oraz w towarzyszącej jej konferencji naukowej „Współczesne problemy udostępniania zasobu archiwalnego”


Konferencja Generalna EURASICA 2019, fot. Sekretariat EURASICA.

Podczas konferencji generalnej przedstawiono sprawozdanie z aktualnej działalności Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i podległych jej archiwów państwowych oraz informacje na temat najważniejszych kierunków działania na nadchodzący rok. W trakcie konferencji naukowej uczestnicy wysłuchali również wystąpienia Ryszarda Wojtkowskiego pn. „Szukaj w Archiwach – nowe możliwości udostępniania materiałów archiwalnych”, w której zaprezentował on nową odsłonę serwisu.

EURASICA skupia szefów zarządów archiwów narodowych z państw Europy Wschodniej i Azji. Głównym obszarem działalności tego gremium jest rozwijanie współpracy i wymiana doświadczeń między służbami archiwalnymi krajów członkowskich. W posiedzeniach regularnie uczestniczy też strona polska, od 2015 r. jako członek EURASICA.