Aktualności

Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2020 w Archiwum Państwowym w Szczecinie

07 Września 2020


W ramach tegorocznych Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa odbywających się pod hasłem „Korowód pokoleń” oraz Europejskich Dni Dziedzictwa pt. „W drodze” Archiwum Państwowe w Szczecinie zaprasza na wirtualne spotkania z historią


Archiwalia z Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Archiwum Państwowe w Szczecinie od wielu lat włącza się w inicjatywy Dni Dziedzictwa, przygotowując tematyczne wykłady. W tym wyjątkowym okresie, gdy zaproszenie dużej liczby gości do siedziby Archiwum nie jest możliwe, prelekcje zostały nagrane i udostępniane będą w formie cyfrowej.

Od dziś można oglądać pierwszy wykład. Kustosz Anna Kandybowicz podejmuje w nim opowieść o drodze polskich dzieci uprowadzonych przez Niemców w czasie II wojny światowej oraz o ich powojennej repatriacji. Historię tę znajdujemy zapisaną m.in. w dokumentach Polskiego Czerwonego Krzyża.

W kolejnym wykładzie archiwista Maciej Bartoszek przybliży zawiłości ostatniej woli na przykładzie staropolskiego testamentu szlacheckiego Teodory Sapieżanki Tyszkiewiczowej. Za życia szczegółowo rozdysponowała ona swój majątek, przekazując doczesne dobra następcom w swoistym korowodzie pokoleń.

W trzeciej prelekcji archiwista Bartosz Sitarz przedstawi materiały prywatne przekazane do Archiwum Państwowego w Szczecinie. Stanowią one istotne źródło do badań genealogicznych rodzin osiadłych na Pomorzu Zachodnim po 1945 r.

Prelekcje w formie wideo będą dostępne kolejno od 7, 9 i 11 września 2020 r. na kanale YouTube Archiwum Państwowego w Szczecinie.

Realizacja filmów: Łukasz Szełemej