Aktualności

Zaproszenie do współpracy producentów systemów klasy EZD przy realizacji projektu Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do współpracy producentów systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ich integracji z nowobudowanym systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. Jednym z głównych źródeł pochodzenia tych materiałów będą funkcjonujące systemy EZD.

10 Kwietnia 2019

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza do współpracy producentów systemów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie ich integracji z nowobudowanym systemem Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE) zakłada stworzenie nowego systemu informatycznego, który umożliwi przekazywanie materiałów archiwalnych w postaci elektronicznej do archiwów państwowych. Jednym z głównych źródeł pochodzenia tych materiałów będą funkcjonujące systemy EZD.

W związku z tym, w ramach projektu przygotowany zostanie standard interfejsu API, który umożliwi integrację funkcjonującego w jednostce zobowiązanej do przekazania materiałów archiwalnych systemu EZD z systemem ADE działającym we właściwym archiwum państwowym. Rozwiązanie to zagwarantuje możliwie jak największą automatyzację procesu przekazywania materiałów archiwalnych, a także pozwoli uniknąć powielania wykonywania tych samych czynności w różnych systemach teleinformatycznych.

Dzięki wypracowanemu standardowi API możliwa będzie integracja systemu ADE z systemami EZD niezależnie od ich producenta, czy zastosowanej platformy programistycznej. W celu jak najlepszego dostosowania interfejsu do potrzeb jednostek, zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia trudnych do usunięcia na późniejszym etapie wdrożenia błędów oraz przygotowania ostatecznej dokumentacji API, NDAP planuje nawiązać współpracę z producentami tego typu oprogramowania oraz podpisać stosowne porozumienia umożliwiające przygotowanie rozwiązania docelowego i wykonanie testów integracyjnych. Testy integracyjne dla systemu ADE zaplanowano na II połowę 2019 r., a produkcyjne uruchomienie systemu nastąpi na początku 2020 r.

Prosimy o zgłaszanie się Producentów chętnych do współpracy w omawianym obszarze, wraz z informacją dotyczącą produkowanego systemu EZD, tj. podanie nazwy oprogramowania, technologii, w której jest wytworzone, liczby jednostek administracji publicznej, w której system ten funkcjonuje jako system podstawowy i jako system wspomagający.

Z przyczyn technicznych i organizacyjnych, w trosce o zapewnienie efektywnego przebiegu procesu integracji, NDAP zastrzega sobie prawo nawiązania roboczej współpracy – do której dziś serdecznie zapraszamy – z wybranymi Producentami.

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu ADE – p. Magdą Gałach: e-mail mgalach@archiwa.gov.pl, tel. 22 56 54 635.

Projekt Archiwum Dokumentów Elektronicznych realizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.