Aktualności

Zaproszenie na konferencję „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”

06 Marca 2020


Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zapraszają do udziału w konferencji „Biografie i biografistyka we współczesnych badaniach archiwalnych”, która odbędzie się 4–5 czerwca 2020 r. w Warszawie

Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy o praktycznym zastosowaniu biograficznych materiałów archiwalnych w różnych aspektach do pisania biografii, opracowywania spuścizn uczonych czy sporządzania biogramów w witrynach internetowych. Niebagatelne znaczenie ma wskazanie istotnej roli informacji o dorobku twórczym uczonych w kształtowaniu wizerunku placówki naukowo-badawczej.

Wygłoszone referaty będą mieściły się w następujących blokach tematycznych:

  1. Metodologie opracowywania spuścizn.
  2. Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z pisaniem biografii opartych na kwerendach archiwalnych.
  3. Biografie uczonych jako źródło do badań historii nauki.
  4. Biografie i spuścizny uczonych jako element wizerunku placówek naukowych (m.in. biogramy w witrynach internetowych, zamieszczanie informacji o dorobku uczonych na stronach www).
  5. Warsztat pisarski autorów biografii.
  6. Biogramy uczonych w kontekście architektury informacji.

Zgłoszenia wystąpień na załączonej karcie prosimy przesyłać do 31 marca 2020 r. na adres: malgorzata.ostrowka@ispan.waw.pl lub dorota.rembiszewska@ispan.waw.pl

Karta wystąpienia (.docx, 12,6 KB).