Aktualności

Zarządzanie dokumentacją – nowy przedmiot w programie kształcenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

12 Listopada 2021


Z inicjatywy dra Pawła Pietrzyka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, oraz Marty Muszyńskiej, Dyrektor Generalnej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, została podjęta współpraca na niwie dydaktycznej z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

Do programu kształcenia słuchaczy XXXII Promocji został wprowadzony przedmiot pod nazwą Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej. W ramach zajęć, które – obok Naczelnego Dyrektora – poprowadzi dr Tomasz Matuszak, Dyrektor Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, prezentowane będą zagadnienia związane z podstawami prawnymi postępowania z dokumentacją, nowoczesnymi systemami zarządzania dokumentacją oraz gromadzeniem i zabezpieczaniem spuścizny dokumentacyjnej, wytwarzanej w podmiotach administracji publicznej, jako wspólnego dziedzictwa świadczącego o historii naszego państwa. Słuchacze KSAP zapoznają się również z zadaniami sieci Archiwów Państwowych i ich wpływem na kształtowanie i wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania dokumentacją w administracji publicznej, w tym usług e-administracji i zarządzania dokumentacją elektroniczną. Zainicjowana współpraca będzie kontynuowana ze słuchaczami XXXIII Promocji w 2022 roku. Efektem kształcenia ma być zbudowanie świadomości przyszłych urzędników służby cywilnej na temat znaczenia i roli zarządzania dokumentacją jako ważnego elementu sprawnego zarządzania urzędem. 

Wnętrze archiwum. Obok regału z aktami mężczyzna w roboczym kitlu. Na fotografię naniesione logotypy NDAP i KSAP. Poniżej nich napis: "nowy przedmiot: Zarządzanie dokumentacją w administracji publicznej"

fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe