Aktualności

Zawieszenie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora NAC

31 Marca 2020


W związku z tym, że okres składania ofert do konkursu na stanowisko dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, przypadał częściowo w czasie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, a obecnie prowadzenie czynności konkursowych zwiększałoby ryzyko zachorowania ich uczestników, postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. Czynności już dokonane w ramach konkursu pozostają w mocy.

Postępowanie konkursowe zostanie wznowione po ustaniu stanu epidemii na obszarze naszego kraju, przy czym z uwagi na ograniczenia wiążące się z epidemią w okresie składania ofert, wyznacza się dodatkowy dwutygodniowy termin na składanie ofert, liczony od wznowienia czynności związanych z konkursem, po ustaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty kandydatów złożone dotychczas będą rozpatrzone po wznowieniu konkursu na warunkach przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie. Termin wznowienia konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej NDAP.

Decyzje dotyczące konkursu mogą ulegać dalszym zmianom, co jest uzależnione od sytuacji w kraju związanej z wirusem SARS-CoV-2.

dr Paweł Pietrzyk

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

logo Ap