Aktualności

Zbiory Archiwum Diecezji Sandomierskiej opracowane

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” opracowano kolejną część zasobu archiwalnego Archiwum Diecezji Sandomierskiej, tym razem z lat 1818-2023. Zainteresowani mogą skorzystać też z nowej wersji elektronicznego inwentarza

21 Marca 2024
Pudła archiwalne leżą na półkach.

W ramach konkursu Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych „Wspieranie działań archiwalnych” opracowano kolejną część zasobu archiwalnego Archiwum Diecezji Sandomierskiej, tym razem z lat 1818-2023. Zainteresowani mogą skorzystać też z nowej wersji elektronicznego inwentarza

Projekt zakładał uporządkowanie i opracowanie merytoryczne ponad tysiąca jednostek archiwalnych. Wśród nich znalazły się m.in. akta bractw religijnych, akta duszpasterstw specjalistycznych, akta działalności charytatywnej i akta obchodów milenium Chrztu Polski.

Pracownicy i wolontariusze Archiwum uporządkowali archiwalia. Następnie przeprowadzili paginację i opracowanie merytoryczne zasobu. Ostatnim etapem prac było oznakowanie jednostek archiwalnych – nadano im sygnatury oraz oznaczenia zbiorcze pudeł. Przygotowana i udostępniona została również elektroniczna wersja inwentarza.

Dzięki projektowi zwiększona została świadomość historyczna o kościelnych dziejach ziemi sandomierskiej. Poprzez umieszczenie elektronicznego inwentarza na stronie internetowej Archiwum Diecezji Sandomierskiej, odbiorcy mają ułatwiony dostęp do wyszukiwania i korzystania z akt. Mogą one zainteresować zwłaszcza historyków, teologów i regionalistów.

„Wspieranie działań archiwalnych” to konkurs dotacyjny, dzięki któremu wspieramy ratowanie archiwaliów w różnych zakątkach kraju. Organizujemy go od 2016 r. ze środków przekazywanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W konkursie wyłaniamy najlepsze projekty, obejmujące opracowywanie, udostępnianie oraz zabezpieczanie materiałów archiwalnych z ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego (nieprzechowywanych przez Archiwa Państwowe). O przyznanie dotacji mogą ubiegać się m.in. fundacje, stowarzyszenia oraz instytucje kościelne i religijne.

W ramach kolejnych edycji konkursów, przeprowadzonych w latach 2016-2023, dofinansowaliśmy już 153 projekty. Łączna wysokość przekazanych środków wynosi obecnie około 7,5 mln zł.