Aktualności

Żegnamy Czesława Margasa, długoletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze

02 Marca 2021


Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 28 lutego br., w wieku  96 lat, zmarł Czesław Margas, współzałożyciel i długoletni dyrektor Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze

Czesław Margas fot. Archiwum Państwowe we Wrocławiu.

Czesław Margas urodził się 21 sierpnia 1925 r. w powiecie Końskie. Był absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie studiował m.in. pod kierunkiem prof. Władysława Czaplińskiego.

W 1952 r. objął kierownictwo ówczesnego Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu. W 1975 r., gdy w związku z reformą administracyjną kraju utworzono województwo jeleniogórskie, a w ślad za tym powołano do życia Archiwum Państwowe w Jeleniej Górze, został jego dyrektorem. Funkcję tę pełnił aż do przejścia na emeryturę w 1992 r. 

Był pionierem polskiej archiwistyki, tworzonej w okresie powojennym na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Zabezpieczył, przejął i prowadził prace nad opracowaniem zasobu archiwalnego sprzed 1945 r. Przez cały okres zawodowy prowadził bardzo ożywiona działalność naukową i popularyzatorską. Uporządkował również księgozbiór jeleniogórskiego Archiwum.

Był autorem wielu publikacji, w większości poświęconych dziejom ukochanej Jeleniej Góry i Kotliny Jeleniogórskiej. Współpracował też ze środowiskiem naukowym miasta i Regionu Karkonoskiego, m.in. z Karkonoskim Towarzystwem Naukowym. Współredagował także „Rocznik Jeleniogórski”, w którym opracowywał „Kronikę Jeleniej Góry”. 

Pozostanie w naszej pamięci jako bardzo życzliwy i ciepły człowiek, zawsze gotowy do pomocy.