Aktualności

Żegnamy doc. dr. Bolesława Woszczyńskiego

29 Maja 2020


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci doc. dr. Bolesława Woszczyńskiego, wieloletniego kierownika Zakładu Naukowego Archiwistyki Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, związanego zawodowo z archiwami przez 50 lat.

Bolesław Woszczyński urodził się 27 czerwca 1930 r. w Borszczowie, w województwie tarnopolskim. Po wojnie uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. Skończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie filologii rosyjskiej, a następnie na Wydziale Filologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 10 października 1955 r. uzyskał dyplom magistra w zakresie filologii ukraińskiej. W 1966 r. obronił pracę doktorską z historii wojskowości na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych.

Swoją archiwalną drogę rozpoczął w 1957 r., początkowo pracując w Centralnym Archiwum Wojskowym (CAW) w Rembertowie pod Warszawą, a następnie w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (NDAP). Jeszcze jako przedstawiciel CAW uczestniczył w pracach Centralnej Komisji Metodycznej oraz Centralnej Komisji Oceny Materiałów Archiwalnych. W 1978 r. otrzymał odznakę „Za Zasługi dla Archiwistyki”.

1 kwietnia 1980 r. został zatrudniony w NDAP na stanowisku docenta. Dwa lata później objął kierownictwo w Zakładzie Naukowo-Badawczym Archiwistyki (później przemianowanym na Zakład Naukowy Archiwistyki). Był najdłużej zatrudnionym pracownikiem tego wydziału. Pracował w nim przez 27 lat, na stanowisku kierownika do końca 2000 r., a następnie przez siedem lat na pół etatu na stanowisku naukowym docenta.

W 1982 r. wszedł w skład Rady Redakcyjnej „Archeionu”. Cztery lata później został redaktorem naczelnym tego najstarszego i najważniejszego w polskiej archiwistyce czasopisma naukowego. W 2015 roku zadedykowano mu 116 tom „Archeionu”.  

Należał do najbardziej twórczych polskich archiwistów. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych i sympozjach. Był autorem kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki archiwalnej oraz historyczno-wojskowej. Od samego początku jako członek założyciel aktywnie działał w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich.

Jednym z kluczowych obszarów zainteresowań naukowych doc. Bolesława Woszczyńskiego były kwestie związane z edytorstwem źródeł historycznych. Dużą rolę odegrał w działaniach na rzecz ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej. Problematyce tej poświęcił wiele lat swego życia jako redaktor czterotomowej publikacji „Katyń. Dokumenty zbrodni” (t. 1–4, Warszawa 1995–2006). Za zasługi w tej dziedzinie wraz z całym zespołem autorskim odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jako kierownik Zakładu Naukowego Archiwistyki doc. Bolesław Woszczyński był osobą znaną, szanowaną i lubianą w środowisku archiwalnym.

W pamięci kolegów i współpracowników pozostaną ciągle żywe wspomnienia związane z jego niezwykłą życzliwością, pogodą ducha, niegasnącym uśmiechem, aktywnością i licznymi zasługami na niwie archiwalnej.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom.