Aktualności

Żegnamy dr. hab. Jana Bastę, Dyrektora Archiwum Państwowego w Rzeszowie

22 Października 2019


Z prawdziwym smutkiem i żalem przyjęliśmy informację, że w dniu 21 października br. zmarł dr hab. Jan Basta, Dyrektor Archiwum Państwowego w Rzeszowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 25 października 2019 r. w kaplicy na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie o godz. 14:30


Dr hab. Jan Basta, fot. AP Rzeszów.

Dr hab. Jana Basta był historykiem i archiwistą od kilkudziesięciu lat związanym z archiwami państwowymi. W 1990 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Rzeszowie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. W 2014 r. uzyskał habilitację z historii gospodarczej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Z Archiwum Państwowym w Rzeszowie związany był od 1993 r., kiedy objął stanowisko dyrektora placówki. W latach 2001-2004 był członkiem Międzynarodowej Rady Archiwów. Za swoją działalność na polu ochrony zbiorów odznaczony został Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W lutym br. w Pałacu Prezydenckim odebrał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla ochrony i konserwacji zasobów archiwalnych. Autor licznych publikacji i artykułów naukowych. Inicjator wystaw, pokazów i prelekcji związanych z prezentacją bazy źródłowej do dziejów Rzeszowszczyzny.