Aktualności

Żegnamy Krystynę Drożdż, kierownika Oddziału w Kamieńcu Ząbkowickim

26 Lipca 2021


Z wielkim żalem informujemy, że w dniu 23 lipca 2021 r. odeszła na wieczną służbę Pani Krystyna Drożdż – kierownik Oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu – w Kamieńcu Ząbkowickim.

Krystyna Drożdż

Pracę w archiwum na stanowisku młodszego archiwisty podjęła 11 lutego 1991 r., a z dniem 30 sierpnia 1991 r. na pełnym etacie na stanowisku archiwisty. Od 1 czerwca 1992 r. pełniła obowiązki kierownika Ekspozytury Archiwum w Kamieńcu Ząbkowickim, a 1 maja 1995 r. została powołana przez Dyrektora Archiwum dr. Józefa Drozda na stanowisko kierownika Oddziału Zamiejscowego w Kamieńcu Ząbkowickim. 

Pierwsze lata pracy na stanowisku kierowniczym przypadały na okres przebudowy i adaptacji budynku poklasztornego na cele archiwalne. Obiekt wpisany na listę zabytków, z ponad trzechsetletnią historią, po II wojnie światowej użytkowany był jako magazyn zboża, skór, a następnie sprzętu AGD. Pomimo prowadzenia prac budowlanych Oddział przejmował wielkie ilości materiałów archiwalnych, przewożonych ze zlikwidowanej Ekspozytury Archiwum w Kłodzku, w późniejszych latach z Archiwum we Wrocławiu, a od 2003 r. ze zlikwidowanego Oddziału Archiwum w Wałbrzychu z siedzibą w Boguszowie–Gorcach. Zasób Oddziału powiększał się w szybkim tempie osiągając na koniec 2020 r. 627 763 j.a, t.j. 5 480 mb.

Krystyna Drożdż zarządzała Oddziałem, skutecznie łącząc obowiązki merytoryczne i nadzór nad ogromnym budynkiem. Utrzymywała bardzo dobre relacje służbowe z władzami samorządowymi, oświatowymi, a także dyrektorami wielu placówek kulturalnych z obszaru kilku powiatów, gmin i miast. Wokół siebie zgromadziła znakomity zespół współpracowników.

Do ostatnich dni wypełniała swoje zadania statutowe na stanowisku kierowniczym. Pomimo pogarszającego się stanu zdrowia z wielką pasją inwentaryzowała akta poniemieckiego zespołu „Biuro Informacyjne W. Schimmelpfeng”. Interesowała się stanem przygotowania do przeprowadzenia „Warsztatów konserwatorskich”, jakie zaplanowano we wrześniu br. w Kamieńcu Ząbkowickim.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom.