Aktualności

Żegnamy ojca Ryszarda Plezię

30 Czerwca 2020


Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci ojca Ryszarda Plezi – długoletniego pracownika Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych w Rzymie. Ojciec Ryszard Plezia SJ zmarł 24 czerwca 2020 roku w wieku 81 lat.

Msza św. pogrzebowa w Rzymie odbyła się w kaplicy Kurii Generalnej Jezuitów 27 czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Ciało zostanie przewiezione do Polski, a główne uroczystości pogrzebowe odbędą się 2 lipca 2020 r. w Warszawie, w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli przy ul. Rakowieckiej 61. Msza św. rozpocznie się o godz. 11.00 a po niej odbędzie się odprowadzenie ciała na Cmentarz Powązkowski.

O. Ryszard Plezia SJ urodził się w Kowlu, obecnie na terenie Ukrainy, dnia 24 lutego 1940 r. Rodzice, Kazimierz i Anna z d. Krupa, jak inne rodziny ze wschodnich terenów dawnej Rzeczypospolitej, doświadczyli prześladowań ze strony obu totalitaryzmów: niemieckiego i sowieckiego. Z powodu wojny i okupacji musieli opuścić rodzinne strony i nigdy tam już nie wrócili.

W wieku 17 lat  o. Plezia został przyjęty do jezuickiego nowicjatu w Kaliszu. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych zdał maturę w Poznaniu w dniu 30 sierpnia 1959 r. Studia filozoficzne odbył w Krakowie (1962-1965), a teologiczne w Warszawie (1965-1969). Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1968 r. w Warszawie z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego. Odbył również studia specjalistyczne z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1974 roku został skierowany do Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych (PISK) w Rzymie, w którym pracował nieprzerwanie do 2020 r. Głównym obszarem działalności o. Ryszarda była troska o zabezpieczenie materialnych i administracyjnych potrzeb Instytutu oraz ekipy naukowej PISK.

Jego praca wpisywała się w szeroko pojętą działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa narodowego i kultury polskiej. Oddawał się jej z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem.

Ojciec Ryszard Plezia był jednym z pierwszych jezuitów tworzących Papieski Instytut Studiów Kościelnych w Rzymie i ściśle współpracował zarówno z ks. kard. Stefanem Wyszyńskim jak również z o. Eugeniuszem Reczkiem SJ (współzałożycielem PISK) i o. Hieronimem Fokcińskim SJ – pierwszym rektorem Instytutu.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i współpracownikom.