Aktualności

Zgłoś się do Akademii Zarządzania Projektami dla Archiwów Państwowych!

14 Września 2021


Wszystkich chętnych pracowników sieci Archiwów Państwowych  zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Zarządzania Projektami dla Archiwów Państwowych

infografikaProjekt realizowany jest przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych i Archiwa Państwowe, a prowadzony przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Akademia Zarządzania Projektami to przestrzeń rozwoju zawodowego dla pracowników Archiwów Państwowych, która powstała jako konkretna odpowiedź na potrzeby i wyzwania środowiska. W ramach Akademii, dzięki współpracy z Krajową Szkoła Administracji Publicznej, rozpoczynamy istotny proces nabywania ważnych kompetencji oraz przygotowywania grupy liderów pozytywnych zmian, odpowiadających już niebawem za kierowanie najważniejszymi projektami realizowanymi w i dla państwowej sieci archiwalnej.

Jeśli jesteś osobą ambitną, odważną i gotową dzielić z nami te odpowiedzialność – złóż swoją aplikację i weź udział w Akademii.

Podstawowe informacje o projekcie

Akademia to cykl szkoleń prowadzonych przez 5 dni (jeden tydzień) i realizowanych w trzech edycjach, w których łącznie udział może wziąć maksymalnie 45 pracownikom sieci archiwalnej.

Czas trwania:

5 dni od poniedziałku do piątku, każdego dnia 8 godzin zajęć wraz z przerwami. Razem 40 godzin dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

Termin realizacji:

I edycja – październik 2021 r.;

II edycja – listopad 2021 r.;

III edycja – grudzień 2021 r.

Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o konkretnym terminie edycji, w której wezmą udział, po zakończeniu rekrutacji.

Odbiorcy:

45 pracowników zatrudnionych w Państwowej Sieci Archiwalnej.

Liczba edycji Akademii:

3 edycje, w każdej udział weźmie maksymalnie po 15 pracowników.

Sposób realizacji:

 • na platformie online, która pozwoli na przeprowadzenie Akademii bez przeszkód;
 • metoda warsztatowo-wykładowa (każdy moduł będzie składał się z części wykładowej, wprowadzającej w omawiane zagadnienie oraz zajęć warsztatowych lub ćwiczeń indywidualnych pozwalających uczestnikom przyswoić nowe umiejętności);
 • proporcje udziału poszczególnych form szkoleniowych: wykład – do ok. 30% czasu zajęć, warsztat – od ok. 70% czasu zajęć. 

Program Akademii obejmuje następujące moduły:

 • wprowadzenie do zarządzania projektami;
 • dobre praktyki w zarządzaniu projektami – omówienie przykładowego projektu zrealizowanego przez administrację publiczną;
 • cykl życia projektu;
 • przygotowanie karty projektu;
 • analiza interesariuszy projektu;
 • struktura zarządzania projektem;
 • zarządzanie zespołem projektowym;
 • ryzyko w projekcie;
 • analiza potrzeb i definiowanie zakresu;
 • wymagania jakościowe i zarządzanie jakością;
 • dokumentacja i komunikacja w projektach;
 • tworzenie struktury podziału prac;
 • harmonogramowanie i szacowanie czasu prac;
 • budżet projektu;
 • kontrola realizacji prac;
 • zamykanie i ewaluacja projektów.

Zadania, case-study, projekty będą omawiane na przykładach projektów wdrożonych lub dotyczących państwowej sieci archiwalnej. 

Spodziewane korzyści wynikające z udziału w projekcie:

 • zdobycie nowej wiedzy z obszaru zarządzania projektami;
 • zdobycie doświadczenia w prowadzeniu projektów;
 • możliwość podzielenia się dotychczasowymi: wiedzą i doświadczeniem (przykładami z codziennej pracy) z innymi pracownikami AP biorącymi udział w AZP;
 • podniesienie swoich kompetencji;
 • możliwość wzajemnego poznania się i umocnienia kontaktów między pracownikami AP;
 • perspektywa wzięcia udziału w realizacji najważniejszych projektów dotyczących całej sieci AP;
 • możliwość przekazywania zdobytych wiedzy i umiejętności innym pracownikom AP, w którym jest się zatrudnionym;
 • otrzymanie certyfikatu po ukończeniu AZP.

Zasady finansowania

Całkowity koszt udziału w Akademii Zarządzania Projektami dla Archiwów Państwowych ponosi Archiwum Państwowe, w którym zatrudniony jest uczestniczący w Akademii pracownik.

Zasady rekrutacji

Warunkiem wzięcia udziału w projekcie jest:

• w pierwszym etapie rekrutacji do projektu: wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez NDAP i KSAP oraz wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego;

• w drugim etapie rekrutacji do projektu (tj. po wstępnym zakwalifikowaniu się do udziału w AZP): uzyskanie pisemnej zgody pracodawcy – dyrektora Archiwum Państwowego, w którym jest się zatrudnionym – na udział w projekcie.

Rekrutacja trwa od 20 sierpnia do 20 września 2021 r.

W przypadku dodatkowych pytań, należy kontaktować się z Agnieszką Krecho, tel. 22 56 54 624.

Zgłoś się do Akademii

Rozpocznij wypełnianie formularza zgłoszeniowego.

Uwaga! Zanim zaczniesz wypełniać formularz, możesz zobaczyć, jak on wygląda i jakie dane będą Ci potrzebne do jego wypełnienia.

Otwórz podgląd formularza w Word (24 KB).