Aktualności

Zgłoś wystąpienie na V Ogólnopolską konferencję archiwistów i historyków “Educarre necesse est – Rzeczpospolita małych ojczyzn”

05 Lutego 2020


W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. odbędzie się w Warszawie kolejna już konferencja z cyklu „Educare necesse est…”. Tegoroczne obrady toczyć się będą pod hasłem „Rzeczpospolita małych ojczyzn”

Podczas wydarzenia omawiane będą zagadnienia dotyczące historii lokalnej i regionalnej oraz jej miejsca i roli w dydaktyce, a w szczególności:

  • Historia naszej małej ojczyzny, czyli miejsce, rola i znaczenie historii lokalnej i regionalnej;
  • Historia lokalna i regionalna w edukacji szkolnej;
  • Źródła archiwalne do historii lokalnej i regionalnej — charakterystyka i możliwości ich praktycznego wykorzystania.

W programie konferencji znajdą się również seminaria/warsztaty poświęcone m.in. opracowaniu i interpretacji materiałów filmowych, zasadom porządkowania i zabezpieczania domowych archiwów i wykorzystaniu aplikacji komputerowych w archiwum i edukacji.  Wszyscy uczestnicy zostaną również zaproszeni na krótkie spacery po historycznych miejscach Warszawy.

Logo konferencji - sowa w okularach.

Organizatorzy zapraszają historyków, archiwistów, nauczycieli, muzealników i bibliotekarzy do nadsyłania zgłoszeń do udziału w obradach w charakterze referenta lub uczestnika bez referatu.

Zgłoszenia propozycji wystąpień należy nadsyłać do 15 maja 2020 r. na załączonym formularzu, na adres: edukacja@warszawa.ap.gov.pl (czas wystąpienia to 15 min.). Informacja o włączeniu referatu do programu konferencji zostanie przesłana do 29 maja 2020 r.

Zgłoszenia uczestnictwa bez referatu przyjmowane są do 5 czerwca 2020 r., również na załączonym formularzu.

Obrady odbywać się będą w Sali Kolumnowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Krakowskie Przedmieście 26/28) oraz w siedzibie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (ul. Świętojerska 9).

Organizatorami konferencji są: Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Warszawie, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Samodoskonalenia Nauczycieli oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.

Zaproszenie (pdf, 242 KB)

Zgłoszenie referatu (docx, 127 KB)

Zgłoszenie bez referatu (docx, 202 KB)