Aktualności

Zmarł dr Roman Stelmach

22 Marca 2022


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o wczorajszym odejściu dr. Romana Stelmacha, emerytowanego pracownika Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Roman Stelmach był mediewistą, niezwykle zasłużonym dla polskiej i czeskiej archiwistyki. Swoją ścieżkę zawodową związał z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, gdzie pracował ponad 40 lat. W latach 1975-2019 przeszedł wszystkie szczeble kariery archiwisty, od młodszego archiwisty do kierownika oddziału. Od najwcześniejszych lat pracy w Archiwum wykazywał zainteresowania badawcze, szczególnie z obszaru dokumentów średniowiecznych. W ciągu swojej kariery archiwisty opracował kilkanaście dużych zespołów archiwalnych. Praca w Oddziale I wrocławskiego Archiwum, przechowującym największy w Polsce i jeden z największych w Europie zbiór dokumentów klasztornych, stanowiła dużą i ważną część jego życia.

Roman Stelmach

Kilkadziesiąt razy wyjeżdżał do archiwów czeskich i do Niemiec, gdzie poszukiwał silezjaków i poloników. Był tytanem pracy, przez jego ręce przeszło kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, a wśród nich te najcenniejsze – dyplomy pergaminowe. Bardzo aktywnie  działał na polu naukowym. Pozostawił po sobie dużą spuściznę – kilkanaście książek i kilkaset publikacji zamieszczonych w czasopismach polskich, czeskich i niemieckich. Był uczestnikiem kilkuset  konferencji, sesji naukowych i popularnonaukowych, w Polsce i zagranicą. Posiadał dar barwnego opowiadania o dokumentach. Prowadził zajęcia z archiwistyki w średniej szkole pomaturalnej we Wrocławiu.

Roman Stelmach aktywnie działał w Stowarzyszeniu Archiwistów Polskich, przez wiele lat był przewodniczącym Rady Zakładowej w Archiwum wrocławskim.   

Rodzinie, bliskim i współpracownikom dr. Romana Stelmacha składamy najszczersze wyrazy współczucia.