Aktualności

Zmarł dr. Vladimir Žumer wieloletni dyrektor Archiwum Republiki Słowenii

13 Kwietnia 2021


Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci p. Vladimira Žumera, wieloletniego dyrektora Archiwum Republiki Słowenii

Vladimir Žumer
Vladimir Žumer (1949-2021), Archiwum Republiki Słowenii.

Dr. Vladimir Žumer był człowiekiem o rozległej wiedzy zawodowej i uchodził za niekwestionowany autorytet w archiwistyce. Był autorem ponad 170 publikacji. Od kilkudziesięciu lat dbał o wprowadzanie współczesnych światowych trendów do słoweńskiej archiwistyki. Brał także udział w tworzeniu silnych i bliskich relacji z Archiwami Państwowymi w Polsce. Wielokrotnie odwiedzał Warszawę i aktywnie uczestniczył w konferencjach i spotkaniach międzynarodowych organizowanych w Polsce. Dzięki jego zaangażowaniu w budowanie kontaktów z polskim środowiskiem archiwalnym w 1998 r. podpisano porozumienie o współpracy dwustronnej, obowiązujące do dnia dzisiejszego.

– Z wielkim smutkiem i żalem przyjąłem informację o śmierci dr. Vladimira Žumera, który był niezwykle ważną postacią w relacjach pomiędzy polskimi i słoweńskimi archiwistami. […] Całej społeczności archiwalnej na Słowenii oraz rodzinie zmarłego przesyłam w imieniu własnym i polskiej społeczności archiwalnej wyrazy szczerego i głębokiego współczucia – napisał w liście kondolencyjnym Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Vladimir Žumer, po ukończeniu historii i socjologii na Uniwersytecie w Lublanie, od 1973 roku pracował w Archiwum Historycznym w Lublanie. W 1986 r. przeniósł się do Archiwum Republiki Słowenii, gdzie objął stanowisko doradcy dyrektor Mariji Oblak Čarny, a rok później jej zastępcy. W 1993 roku został dyrektorem Archiwum Republiki Słowenii, którym kierował aż do 2004 roku. W tym samym roku otrzymał nagrodę Aškerc Award, za zasługi dla słoweńskiej archiwistyki.

Następnie, aż do przejścia na emeryturę, kierował Archiwum Centrum Rozwoju Zawodowego. Poświęcił się tam doradzaniu archiwistom, rozwiązywaniu najbardziej wymagających problemów zawodowych, a także zmianom w ustawodawstwie archiwalnym.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie, bliskim i wszystkim kolegom archiwistom słoweńskim. Dr. Vladimir Žumer pozostanie w naszej pamięci jako współpracownik i przyjaciel polskich Archiwów Państwowych.