Aktualności

Zmarł Józef Kus

30 Września 2022


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Józefa Kusa, emerytowanego wieloletniego pracownika Archiwum Państwowego w Lublinie

Józef Kus swoje życie zawodowe zawiązał z lubelskim Archiwum Państwowym. Pracę rozpoczął 1 września 1973 r. Podczas swojej zawodowej kariery zajmował różne stanowiska. Był manipulantem archiwalnym, archiwistą, młodszym dokumentalistą, starszym asystentem naukowo-badawczy i adiunktem archiwalnym. Przez wiele lat sprawował również funkcje kierownika, zastępcy dyrektora a nawet p. o. dyrektora Archiwum. W latach 1997-2014, czyli do momentu odejścia na emeryturę pracował na stanowisku starszego kustosza.

Obowiązki zawodowe Józef Kus łączył z działalnością naukową. Był wydawcą źródeł historycznych i autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu archiwistyki, dyplomatyki, historii gospodarczej okresu staropolskiego, dziejów Lublina i miejscowości położonych na Lubelszczyźnie. Szczególne miejsce w jego badaniach zajmował rodzinny Jarosław.

Publikował w najważniejszych czasopismach poświęconych historii i archiwistyce, m.in. w ,,Archeionie”, ,,Studiach Historycznych”, ,,Miscellanea Historico-Archivistica” oraz w periodykach lokalnych. Był też autorem często goszczącym na łamach ,,Studiów Archiwalnych”.

W kontaktach bezpośrednich bardzo otwarty, uprzejmy i pomocny. Posiadający bogatą i rozległą wiedzę historyczną, w każdej chwili gotowy do merytorycznej i pouczającej dyskusji o przeszłości. Miał wyczucie artystyczne i zmysł estetyczny, co pozwoliło mu na eksponowanie piękna ukrytego w materiałach archiwalnych na licznych wystawach i prezentacjach.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Józefa Kusa składamy wyrazy głębokiego współczucia.