Aktualności

Zmarła Danuta Gondko

28 Marca 2022


Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Danuty Gondko, długoletniej pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi

Danuta Gondko pracę w łódzkim Archiwum Państwowym rozpoczęła w 1962 r. Przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej – od stanowiska młodszego archiwisty poprzez starszego asystenta naukowo-badawczego po starszego kustosza. W 1980 r. została kierownikiem oddziału akt z okresu Polski Ludowej. Od 1977 r. była przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji Oceny Materiałów Archiwalnych w Łodzi. Zdobyła znaczący dorobek w opracowaniu akt najnowszych oraz osiągnięcia w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego. Przez wiele lat uczestniczyła w kształceniu archiwistów zakładowych. W swojej działalności archiwalnej specjalizowała się w opracowywaniu zespołów akt wytworzonych po 1945 r. Wykazywała się dużym zaangażowaniem w pracy  społecznej. W 1977 r. została odznaczona Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Była aktywnym członkiem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Odeszła z pracy na emeryturę w połowie 2005 r.

Danuta Gondko była osobą o wysokiej kulturze, taktowną, chętnie dzielącą się ze współpracownikami zdobytą wiedzą zawodową, wspaniałym opiekunem i nauczycielem młodych pracowników Archiwum.

Rodzinie, bliskim i współpracownikom Danuty Gondko składamy najszczersze wyrazy współczucia.