Aktualności

Zmiany w funkcjonowaniu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

13 Marca 2020


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i w trosce o bezpieczeństwo osób informujemy, że od 13 do 27 marca 2020 r. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych nie przyjmuje interesantów zewnętrznych. Odwołujemy również wszystkie spotkania, szkolenia, konferencje i posiedzenia, które miały odbyć się w naszym urzędzie w tych dniach.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych wydaną na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 374) większość pracowników NDAP pełni swoje obowiązki w formie pracy zdalnej, a kontakt z nimi jest możliwy wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej.

Prosimy zatem o kierowanie spraw na adres ndap@archiwa.gov.pl lub za pośrednictwem skrzynki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Dokumenty wymagające zachowania formy papierowej prosimy przesyłać we wskazanym okresie za pośrednictwem poczty. Osobiste doręczanie i składanie dokumentów jest możliwe w godzinach pracy urzędu, od 8.00 do 16.00, w siedzibie przy ul. Rakowieckej 2D w Warszawie, niemniej – dla wspólnego bezpieczeństwa – apelujemy o ograniczenie tego typu wizyt.

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych wstrzymujemy we wskazanym okresie dystrybucję publikacji oraz funkcjonowanie Centralnej Biblioteki Archiwistycznej.

Za powyższe niedogodności przepraszamy i dziękujemy za okazane zrozumienie.